PRITVOR U KRIVIČNOM PROCESNOM ZAKONODAVSTVU MAĐARSKE

  • Božidar M. Banović, PhD Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  • Vince Vari, PhD Univerzitet javne službe, Pravni fakultet, Mađarska
  • Dragana S. Čvorović, PhD Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
Ključne reči: pritvor, krivični nadzor, jemstvo, lišenje slobode.

Apstrakt

U radu je prikazano stanje pritvora u Mađarskoj. Pravni institut pritvora predstavlja lišenje lične slobode bez pravnosnažne sudske odluke, odnosno pravnosnažne odluke. Mađarski Zakon o krivičnom postupku, koji je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, ima za cilj da revidira praksu pritvora. Prema novom propisu, pritvor se može primeniti samo ako se svrha postupka ne može obezbediti blažim merama prinude (krivičnim nadzorom, jemstvom). U radu su opisani pravni razlozi pritvora, statistika i dosadašnji problemi u sudskoj praksi koji su karakterisali ovaj pravni institut.

Reference

References

Bánáti, J., Belovics, E., Csák, Z., Sinku, P., Tóth, M. & Varga, Z. 2009. Büntető eljárásjog. Budapest: HVG-ORAC kiadó.

Bieber, I., Ivány, B. & Kádár. A. 2019. Ügyvédi kézikönyv. Hatékony jogi segítségnyújtás a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban. Budapest: Magyar Helsinki Bizottság.

Bíró, D. 2019. A letartóztatás. Thesis. Budapest: NKE.

Bócz, E. 1990. Elgondolások a büntetőeljárás újrakodifikálásához. Belügyi Szemle, 28(1), pp. 51-58.

Budaházi, A. & Fantoly, Z. 2019. A büntetőeljárásjog. Statikus rész. Budapest: Dialóg Campus kiadó.

Čvorović, D. & Vari, V. 2021. Police in the Hungarian criminal proceedings. Crimen, XII(1), pp. 23- 38, https://doi.org/10.5937/crimen2101023C.

Elek, B. 2016. Az előzetes letartóztatás indokolása az európai emberi jogi bíróság gyakorlatának tükrében. Büntetőjogi Szemle, 5(3).

Faragó, Á. 2000. Az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételei. Bűnügyi Tudományok, Pécs.

Farkas, H.R. 2014. Az előzetes letartóztatás legvitatottabb kérdései a gyakorlatban. Jura. 20(2), pp. 196-202.

Fazekas, T., Kádár, A. & Novoszádek, N. 2015. Az előzetes letartóztatás gyakorlata: az alternatív kényszerintézkedések és a bírói döntéshozatal vizsgálata. Budapest: Magyar Helsinki bizottság. Available at: https://helsinki.hu/wp-con-tent/uploads/MHB_kutatasi_jelentes_elozetes_letartoztatas_2015.pdf.

Folta, N. 2017. Jobb lehet az új? Az előzetes letartóztatás elrendelése az új Büntetőeljárási törvény tükrében. Eljárásjogi Szemle, 11(1), pp. 1-10.

Herke, C. 2002a. Az előzetes letartóztatás elrendelése a terhelt várható magatartása alapján. Jogtudományi Közlöny, 57(1), pp. 13-26.

Herke, C. 2002b. A letartóztatás. Budapest-Pécs: Dialógus Campus kiadó.

Herke Cs., Fenyvesi Cs. & Tremmel F. 2014. A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Herke, C. 2018. Büntető eljárásjog. Egyetemi jegyzet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Holhós, Sz. 2010. Előzetes pro és kontra a bírósági eljárás és a végzések tükrében tanulmány, az letartóztatás általános és különös okaira vonatkozó bírói vizsgálat szükséges terjedelméről. Study: Available at: https://debreceni-itelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/elozetes.pdf.

Kaprinay, E. 2017. Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás általános, valamint fiatalkorú terheltekre vonatkozó speciális feltételei és dilemmái. Jogelméleti Szemle. 3, pp. 51-76.

Köpf, M. 2000. Az őrizetbe vétel és az letartóztatás az angol, a francia és a magyar jogban. Ügyészek Lapja, (7)6, pp. 5-19.

Nehéz-Pozsony, M. 2004. Nem lehet előrehozott büntetés, az előzetes letartóztatás feltételeinek régi és új szabályozása. Fundamentum, 8(1), pp. 109-118.

Németi, S. 2013. Az előzetes letartóztatás néhány kérdése. In: Jungi Eszter (szerk.): Büntetőjogi Tanulmányok XIV., MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém., pp. 81-95.

Tóth, M. 2018.A hazai börtönnépesség újabb kori alakulásának lehetséges okai és valószínű távlatai. Büntetőjogi Szemle, 7(2), pp. 107-114.

Vámbéry, R. 1916. A Bűnvádi perrendtartás tankönyve. Garmadik kiadás. Budapest: Grill Károly Könyv kiadó vállalata

Vári, V. 2012. Előzetes letartóztatás dilemmái és a tárgyi súly problematikája. Magyar Rendészet, 12(4), pp. 93-100.446.

Legal Sources

Attorney General’s Office [AGO LFNIGA]: REMINDER on certain aspects of the application of the Criminal Procedure Code. 142/2019.

Act XIX of 1998 on Criminal Procedure 1998, Hungarian Gazette, no. 37/2002.

Act XC of 2017 on Criminal Procedure (Be.), Hungarian Gazette, no. 99/2017.

Act C of 2012 on Criminal Code, (Btk.), Hungarian Gazette, no. 92/2012.

Act XXXI of 1993 on the promulgation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950, and the eight additional protocols thereto. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1993, Hungarian Gazette, no. 70/1993.

The Fundamental Law of Hungary, Hungarian Gazette, no, 43/11.

Case Law

Judgment of the Court (Chamber) on Merits and Just Satisfaction of 26 June 1991. Letellier v. France (Case 12369/86, ECLI:CE:ECHR:1991:0626JUD001236986).

Judgment of the Court (Chamber) on Merits and Just Satisfaction of 27 June 1968. Neumeister v. Austria (Case 1936/63).

Judgment of the Court (Chamber) on Merits and Just Satisfaction of 06 November 2007. W. v. Switzerland (Case 14379/88, ECLI:CE:ECHR:1993:0126JUD001437988).

Judgment of the Court (Fourth Section) on Merits and Just Satisfaction of 22 February 2001. Szeloch v. Poland (Case 33079/96, ECLI:CE:ECHR:2001:0222 JUD003307996).

Judgment of the Court (Second Section) on Merits and Just Satisfaction of 02 December 2003. Imre v. Hungary (Case 53129/99, ECLI:CE:ECHR:2003:1202JUD005312999).

Nikolova v. Bulgari, No. 31195/96, Judgment of the Court on Merits and Just Satisfaction of 25 March 1999. Available at: http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:WqDrS9-9Pe0J:www.menschenrechte.ac.at/orig/99_2/ Nikolova.pdf&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu.

Stepuleac v. Moldova, No. 8207/06, Judgment of the ECHR of the Court on Merits and Just Satisfaction, 06. 11. 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1106JUD000820706.

Yankov v. Bulgari, No. 39084/97, Judgment of the Court on Merits and Just Satisfaction of 11 March 2004. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/research/ bulgaria/Yankov-eng.pdf.447.

Constitutional Court decision, no. 66/1991. (XII. 21.), Hungarian Gazette, no. 35/1991.

Constitutional Court decision, no. 19/1991. (VI 25.), Hungarian Gazette, no. 56/1991.

Decision Hungarian Supreme Court, BH. 2007. 216.

Decision Hungarian Supreme Court, BH. 2007. 403.

Decision Hungarian Supreme Court, BH. 2009. 7.

Decision Hungarian Supreme Court, BH 2008.9.394.

Other Sources

Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No R (80) 11 on pre-trial detention.

Opinion of the Mansion Criminal Chamber, (BKv. 93.) on the procedure of the investigating judge regarding the order of pre-trial detention.

Opinion of the Hungarian Helsinki Committee on the draft of the new Criminal Procedure Act (20 June 2016), Available at: http://www.helsinki.hu/ wp-54content/uploads/MHB_velemeny_Be_ draft_20160620.pdf.

Összefoglaló vélemény a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat vizsgálatáról. (Summary of coercive measures restricting personal liberty case law) Kúria büntető kollégiuma joggyakorlat-elemző csoport 2016.el.ii.jgy. b.2., 2017. Available at: https://www. kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_7.pdf (download: 03/06/2020).

Rec 1980. Council of Europe, Recommendations CM/ Rec (80) 11 of the Committee of Ministers to member states concerning custody pending trial. Adopted by Committee of Ministers on 27 June 1980.

Summary Opinion of the Hungarian Supreme Court, 2016. El.II.JGY.B.2.448

Objavljeno
2023-01-26
Sekcija
Članci