NAKNADA ŠTETE PRETRPLJENE POVREDOM NORMI PRAVA KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI

  • Zoran Ilkić, LL.D. Naučni saradnik, pravni zastupnik u štetama, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, Vršac
Ključne reči: pravo konkurencije, privatno-pravna zaštita, naknada, kvantifkacija štete, dokazivanje, solidarna odgovornost, zastarelost

Apstrakt

U radu autor ukazuje na najznačajnije izvore prava Evropske unije koji normiraju i defnišu prava i postupke u kojima lica oštećena povredom pravila konkurencije mogu da ostvare privatno-pravnu zaštitu svojih interesa. Posebno je razmotrena okolnost da specifčnosti konkurencijskih sporova otežavaju početni procesni položaj oštećenog, te da, zbog asimetrije informacija, on raspolaže ograničenim mogućnostima dokazivanja činjenica koje su relevantne za njegov odštetni zahtev. Pogotovo se ističu problemi u pogledu kvantifkacije i modela utvrđivanja obima i visine pretrpljene štete. Analizirane su i pojedine materijalne i procesne posledice započetih ili okončanih postupaka, te potreba da se zastarelost normira drugačije, nego u uobičajenim odštetnim parnicama. U završnom delu rada autor ukazuje na pojedina rešenja u antimonopolskom pravu Sjedinjenih Američkih Država, koja su znatno drugačija od normativnih odredbi zakonodavstava Evropske unije.

Objavljeno
2018-05-25
Kako citirati
Ilkić, LL.D., Z. (2018) NAKNADA ŠTETE PRETRPLJENE POVREDOM NORMI PRAVA KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI, Strani pravni život, 62(1), стр. 21-37. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/91 (приступљено: 28 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad