ODNOS FUNKCIJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA I PRAVNOG ODELJENJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U SVETLU ODREDABA DIREKTIVE SOLVENTNOST II

  • Iva S. Tošić, PhD
    e-mail: i.tosic@iup.rs
    Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: osiguravajuće društvo, ključna funkcija, Solventnost II, funkcija praćenja usklađenosti u poslovanju, pravno odeljenje, načelo proporcionalnosti, iskustvo i poslovni ugled

Apstrakt

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja, u skladu sa odredbama Direktive Solventnost II, predstavlja jednu od ključnih funkcija u društvu. Međutim, budući da je reč o relativno novoj funkciji, organizovanje ove funkcije kao posebne organizacione jedinice može biti izazovno za pojedina osiguravajuća društva. Imajući to u vidu, javlja se dilema da li se ova funkcija može organizovati u okviru iste organizacione jedinice sa pravnim odeljenjem osiguravajućeg društva. Za razliku od funkcije praćenja usklađenosti, Direktiva ne pominje pravno odeljenje ni u jednom članu. Svakako da bi najadekvatnije rešenje bilo da funkcija praćenja usklađenosti poslovanja bude organizovana kao nezavisna i samostalna organizaciona jedinicu, ali kako se ne bi previše opteretila mala i srednja društva, Direktiva uvodi načelo proporcionalnosti. Primenjujući ovo načelo društvu se daje mogućnost da, između ostalog, organizovanje ključnih funkcija prilagodi prirodi, obimu i složenosti rizika koji u društvu postoje.

Autor u radu analizira odnos funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i pravnog odeljenja osiguravajućeg društva, najpre iz ugla njihovih nadležnosti, a zatim i iz ugla njihovih karakteristika. Cilj je da utvrdi da li postoje prepreke za organizovanje ovih dveju funkcija u okviru iste organizacione jedinice.

Reference

Andenas, M. et al. 2017. Solvency II: A dynamic Challenge for Insurance Market, Mulino.

Bürkle, J. 2020. Compliance in Versicherungs-unternehmen, Beck.

Čolović, V. 2010.Osiguravajuća društva, Institut za uporedno pravo, Beograd.

Ćeranić, J. & Glintić, M. 2018. Evropska unija deset godina nakon početka krize – sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život, 12, pp. 341-356.

Ćirić, A. & Cvetković, P. 2015. Princip proporcionalnosti u pravu Svetske trgovinske organizacije. Pravna riječ – časopis za pravnu teoriju i praksu, 12(44), pp. 31-54.

Dreher, M. 2015. Treatises on Solvency II. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46290-4

Franceschini, L. 2020. Elements of an Integrated Corporate Compliance System. International In-house Counsel Journal, 1

Garrett, B.L., Mitchell, G. 2020. Testing Compliance. Law and Contemporary Problems, 4.

Glintić, M. 2020. Zaštita prava slabije ugovorne strane u skladu sa principima evropskog ugovornog prava osiguranja, Strani pravni život, 64(3), pp. 57-73. DOI: https://doi.org/10.5937/spz64-26973

Gray, J. & Metzing, C. P. 2013. Defining and Delivering Judgement-Based Supervision: The Interface with the Legal System. Journal of Banking Regulation, 14(3). DOI: https://doi.org/10.1057/jbr.2013.17

Hauser, P. 2014. Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, 2.

Lastra, R. M. 2013. Defining Forward-looking, Judgement-based Supervision. Journal of Banking Regulation, 14(3-4), pp. 221-227. DOI: https://doi.org/10.1057/jbr.2013.8

Leković, V. 2018. Sistem upravljanja u društvu za osiguranje prema Direktivi Solventnost II. Strani pravni život, 62(1), pp. 137-152. DOI: https://doi.org/10.5937/spz1801137L

Losiewicz-Dniestrzanska, E. 2015. Monitoring of Compliance Risk in the Bank. In: 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM. pp. 800-805. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00846-1

Marschlich, A. 2015. Organisationsformen der Compliance - Funktion im Unternehmen, Der Compliance Officer.

Nenadić, B. 2006. Ovlašćenja državnih organa u postupku osnivanja društva za osiguranje u uporednom pravu, s posebnim osvrtom na ovlašenja Narodne banke Srbije. Zbornik radova, Savetovanje Osiguranje u susret procesu pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. Palić.

Olalere, Y. 2021. Corporate Governance: The Role of Management and Other Stakeholders in Good Governance. Journal of Insurance and Financial Management, 5(1), pp. 1-7.

Stojković, Lj. 2017. Pravni aspekti sistema upravljanja u društvu za osiguranje i princip srazmernosti prema Direktivi o solventnosti II. U: Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Palić. pp. 279-293.

Swammy, S. & McMaster, M. 2018. Governance, Compliance and Supervision in the Capital Markets. Wiley. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119380498

Tanjević, M. 2018. Komplajans funkcija – status i perspektiva. Bankarstvo, 1, pp. 118-127. DOI: https://doi.org/10.5937/bankarstvo1801118T

Tomić, Z. & Tomić Petrović, N. 2011. O licenciranju kandidata za članove organa društava osiguranja – Osvrt na odluke Ustavnog suda Srbije. Pravo i privreda, 48(4-6), pp. 91-112.

Tošić, I. 2017. Nadzor osiguranja - Direktiva Solventnost II, Strani pravni život, 61(2), pp. 147-162.

Walker, D. M. 2005. Restoring Trust After Recent Accountability Failures. In: O’Brien, J. (ed.). Governing the Corporation - Regulation and Corporate Governance in an Age of Scandal and Global Markets, Wiley.

Pravni izvori

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union.

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union.

EIOPA, Guidelines on Corporate governance, 2014.

Internet izvori

Deloitte. The changing role of Compliance 3-4. Dostupno na: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-financial-changing-role-compliance.pdf, (22. 8. 2023).

Guidelines for compliance function, IIA Norge. 2015. Dostupno na: https://iia.no/wp-content/uploads/2019/09/2017-Guidance-for-the-Compliance-function-FINAL.pdf, (22. 8. 2023).

Moonoosamy, M. & Reena, C. D. 2022. Repositioning the Compliance Function in the New Governance Era, Opinion paper. Dostupno na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4250642, (14. 8. 2023).

Objavljeno
2023-11-04
Sekcija
Članci