ODGOVORNOST DIREKTORA ZA NEISPLAĆENA POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Ključne reči: stečaj, zaposleni, mehanizmi zaštite, odgovornost direktora

Apstrakt

Otvaranje stečajnog postupka neminovno donosi sa sobom ozbiljne posledice za sve one koji su povezani sa stečajnim dužnikom. Najveći broj zakonodavaca je prepoznao zaposlene kao posebno osetljivu kategoriju poverilaca u stečajnom postupku. U radu će ukratko biti ukazano na mehanizme zaštite zaposlenih koje koriste savremeni pravni sistemi (pre svega uspostavljanje posebnog prioriteta u redosledu namirenja i garantnog fonda za isplatu nenamirenih potraživanja), dok će akcenat biti stavljen na pitanje mesta odgovornosti direktora za neisplaćena potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca. Poseban osvrt će biti učinjen na Kanadu kao zemlju koja poznaje zakonsku dužnost direktora da namire neisplaćena potraživanja zaposlenih i Australiju koja je reformama kompanijskog zakonodavstva uvela posebne odredbe usmerene ka boljoj zaštiti interesa zaposlenih.

Objavljeno
2016-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad