Šebek, V. (2015). ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ. Strani Pravni život, 59(4), 221-234. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/154