Gasmi, G. (2015). ПРАВНО - ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani Pravni život, 59(3), 79-96. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/161