Milutinović, V. (2015). КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ. Strani Pravni život, 59(1), 171-183. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/206