Jeličić, B. (2011). NEKI ASPEKTI POLOŽAJA PRIVATNOG PRAVA EU U DOSADAŠNJEM RAZVOJU KOMUNITARNOG PRAVA. Strani Pravni život, 55(2), 235-252. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/472