Jovičić, K. (2019). KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani Pravni život, 62(4), 39-50. https://doi.org/10.5937/spz0-20337