Misailović, J. (2020). KOLEKTIVNO PREGOVARANJE UZ POSEBAN OSVRT NA PRAVO NEMAČKE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život, 63(4), 115-124. https://doi.org/10.5937/spz63-24186