Gligorić, S., & Stojković Zlatanović, S. (2020). SAVREMENI OBLICI POVREDE DOSTOJANSTVA LIČNOSTI NA RADU – OSNOVNE SLIČNOSTI I RAZLIKE. Strani Pravni život, 64(3), 31-42. https://doi.org/10.5937/spz64-27484