Andonović, S. (2020). STRATEŠKO-PRAVNI OKVIR VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, 64(3), 111-123. https://doi.org/10.5937/spz64-28166