Vešović, M. (2020). OSNOVNE KARAKTERISTIKE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE U SAVREMENOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, 64(3), 7-30. https://doi.org/10.5937/spz64-28586