Sovilj, R. (2020). IZAZOVI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA. Strani Pravni život, 64(3), 43-56. https://doi.org/10.5937/spz64-28148