Glintić, M. (2020). ZAŠTITA PRAVA SLABIJE UGOVORNE STRANE U SKLADU SA PRINCIPIMA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA. Strani Pravni život, 64(3), 57-73. https://doi.org/10.5937/spz64-26973