Petrović, M. (2021). USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG DELA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Strani Pravni život, 65(1), 105-117. https://doi.org/10.5937/spz65-29666