Radić, I. (2021). DUŽNOST DIREKTORA DA UZMU U OBZIR INTERESE POVJERILACA I OSTALIH STEJKHOLDERA U PERIODU PRIJETEĆE INSOLVENTNOSTI. Strani Pravni život, 65(1), 139-158. https://doi.org/10.5937/spz65-29162