Urdarević, B. (2021). PROŠIRENO DEJSTVO KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO NAČIN UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA. Strani Pravni život, 65(2), 281-292. https://doi.org/10.5937/spz65-32376