Radović, M. (2021). KONTROLA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U PRAVU EU U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM. Strani Pravni život, 65(3), 361-374. https://doi.org/10.5937/spz65-33936