Rašević, Živorad. (2021). ZABRANA RASNE DISKRIMINACIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: KATAR PROTIV UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA. Strani Pravni život, 65(3), 375-389. https://doi.org/10.5937/spz65-33037