Avdić, F. (2021). OGRANIČENJA PRAVA NA UVID U SPIS PREDMETA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVJETLU JURISPRUDENCIJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život, 65(3), 463-479. https://doi.org/10.5937/spz65-33787