Vešović, M. (2021). PRAVNI OKVIR ZA PRIMENU OPŠTEPRIHVAĆENIH PRAVILA MEĐUNARODNOG PRAVA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE. Strani Pravni život, 65(3), 497-508. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/849