Tintor, L. (2022). SUBJEKTIVITET PRIRODE U MEĐUNARODNOM PRAVU – IZMEĐU FIKCIJE I REALNOSTI. Strani Pravni život, 66(2), 305-325. https://doi.org/10.56461/SPZ_22207KJ