Vasiljević Prodanović, D., Mirić, F., & Stevković, L. (2022). POMILOVANJE U KRIVIČNOM PRAVU RUSKE FEDERACIJE. Strani Pravni život, 66(3), 429-440. https://doi.org/10.56461/SPZ_22305KJ