Vasiljević, A. (2022). RAZLIKE U KOMPARATIVISTIČKIM TEORIJAMA ALANA VOTSONA I PATRIKA GLENA. Strani Pravni život, 66(3), 461-474. https://doi.org/10.56461/SPZ_22307KJ