Milisavljević, B., & Novaković, M. (2022). SUKCESIJA ODGOVORNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU KROZ RAD KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO PRAVO – PRISTUP U IZVEŠTAJIMA PAVELA ŠTURME. Strani Pravni život, 66(3), 489-504. https://doi.org/10.56461/SPZ_22309KJ