Knežević Bojović, A., & Misailović, J. (2023). UDRUŽENJA SUDIJA I SINDIKATI – MEĐUNARODNI STANDARDI I IZABRANE NACIONALNE PRAKSE. Strani Pravni život, 66(4), 387-410. https://doi.org/10.56461/SPZ_22403KJ