Živanović, K. (2023). MOGUĆNOST OGRANIČENJA OSTVARIVANJA PRAVA NA ŽALBU U KRIVIČNIM STVARIMA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA. Strani Pravni život, 66(4), 491-504. https://doi.org/10.56461/SPZ_22408KJ