David, F. (2023). KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, 67(1), 45-54. https://doi.org/10.56461/SPZ_23103KJ