Bećirović-Alić, M. (2023). UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ BRAKA U ŠERIJATSKOM PRAVU I POZITIVNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život, 67(1), 109-125. https://doi.org/10.56461/SPZ_23107KJ