Ćeranić Perišić, J. (2023). GOVOR SA KOMEMORATIVNOG SKUPA ODRŽANOG U INSTITUTU ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU 28. DECEMBRA 2022. GODINE. Strani Pravni život, 67(1), 135-137. преузето од https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/927