Šebek, Vladimir. 2015. ПУТ КА ЕВРОПСКОМ КРИМИНАЛИСТИЧКООБАВЕШТАЈНОМ МОДЕЛУ. Strani Pravni život 59 (4), 221-34. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/154.