Milutinović, Veljko. 2015. КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ. Strani Pravni život 59 (1), 171-83. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/206.