Jeličić, Božidar. 2011. NEKI ASPEKTI POLOŽAJA PRIVATNOG PRAVA EU U DOSADAŠNJEM RAZVOJU KOMUNITARNOG PRAVA. Strani Pravni život 55 (2), 235-52. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/472.