Matković, Aleksandar. 2018. AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE USMERENE KA ŠTETNOM DELOVANJU NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA. Strani Pravni život 62 (3), 125-41. https://doi.org/10.5937/spz1803125M.