Jovičić, Katarina. 2019. KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani Pravni život 62 (4), 39-50. https://doi.org/10.5937/spz0-20337.