Misailović, Jovana. 2020. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE UZ POSEBAN OSVRT NA PRAVO NEMAČKE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život 63 (4), 115-24. https://doi.org/10.5937/spz63-24186.