Vešović, Milanka. 2020. OSNOVNE KARAKTERISTIKE UNIVERZALNE JURISDIKCIJE U SAVREMENOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život 64 (3), 7-30. https://doi.org/10.5937/spz64-28586.