Sovilj, Ranko. 2020. IZAZOVI UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U INVESTICIONIM DRUŠTVIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA. Strani Pravni život 64 (3), 43-56. https://doi.org/10.5937/spz64-28148.