Glintić, Mirjana. 2020. ZAŠTITA PRAVA SLABIJE UGOVORNE STRANE U SKLADU SA PRINCIPIMA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA OSIGURANJA. Strani Pravni život 64 (3), 57-73. https://doi.org/10.5937/spz64-26973.