Dukić Mijatović, Marijana, и Ozren Uzelac. 2021. NASTANAK I PRAVNO REGULISANJE INSTITUTA DRUGE ŠANSE ZA PREDUZETNIKE U EVROPSKOJ UNIJI. Strani Pravni život 65 (1), 91-104. https://doi.org/10.5937/spz65-28236.