Petrović, Milica. 2021. USLOVI ZA ZAŠTITU AUTORSKOG DELA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Strani Pravni život 65 (1), 105-17. https://doi.org/10.5937/spz65-29666.