Radić, Irena. 2021. DUŽNOST DIREKTORA DA UZMU U OBZIR INTERESE POVJERILACA I OSTALIH STEJKHOLDERA U PERIODU PRIJETEĆE INSOLVENTNOSTI. Strani Pravni život 65 (1), 139-58. https://doi.org/10.5937/spz65-29162.