Krivokapić, Boris. 2017. POJAM LJUDSKIH PRAVA. Strani Pravni život 61 (1), 9-20. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/82.