Blagojević, Borislav. 2021. UPOREDNO PRAVO I NAŠA PRAVNA MISAO. Strani Pravni život 65 (1), 9-14. https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/820.