Vićić, Marija. 2021. PRAVNA REGULATIVA TRGOVINE OTC (OVER-THE-COUNTER) FINANSIJSKIM DERIVATIMA. Strani Pravni život 65 (2), 215-30. https://doi.org/10.5937/spz65-30645.