Urdarević, Bojan. 2021. PROŠIRENO DEJSTVO KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO NAČIN UNAPREĐENJA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA. Strani Pravni život 65 (2), 281-92. https://doi.org/10.5937/spz65-32376.