Radović, Mirjana. 2021. KONTROLA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U PRAVU EU U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM. Strani Pravni život 65 (3), 361-74. https://doi.org/10.5937/spz65-33936.