Rašević, Živorad. 2021. ZABRANA RASNE DISKRIMINACIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: KATAR PROTIV UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA. Strani Pravni život 65 (3), 375-89. https://doi.org/10.5937/spz65-33037.