Avdić, Faruk. 2021. OGRANIČENJA PRAVA NA UVID U SPIS PREDMETA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVJETLU JURISPRUDENCIJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život 65 (3), 463-79. https://doi.org/10.5937/spz65-33787.